حضور شرکت سمانقاله در نمایشگاه شیرینی و شکلات سال ۱۳۹۷